فواید ورود به سایت

ویژگی های ورود به سایت :

  • ثبت سفارش:
    امکان ثبت سفارش اینترنتی تنها برای کاربران سایت فعال است. پیگیری روند سفارش و پرداخت آنلاین از مزایای ورود به سایت محسوب می شود.
  • دسترسی به فضای شخصی:
پس از ورود به سایت، شما امكان دسترسی به تمامی اطلاعات شخصی و پیامهای خصوصی داخل صندوق پیام خود را دارید.
  • نگهداری تاریخچه حرکت شما در سایت:
تمامی اعمال شما در سایت از جمله جستجوهایصورت گرفته توسط شما، اطلاعات ملاحظه شده و غیره توسط سایت ردیابی و در بخش "تاریخچه فعالیتهای شما" ذخیره میگردد. این اطلاعات برای دسترسیهای بعدی بسیار مفید خواهند بود.
  • نمایش موارد جدید مورد علاقه شما:
با توجه به موارد تعیین شده توسط شما، اگر مطالب جدیدی در آن زمینه در سایت ثبت گردد، به شما اطلاع داده خواهد شد.

توسط : admin | تاریخ : 1391/02/02 | نظرات